Bejelentéswww.alvilag.hu
'az ördög nem alszik,föleg nem akárkivel :D'

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Elsõ rész – Az õrült arab tanúbizonysága Ez mindazon tanúbizonysága, melyet láttam és megtanultam azokban az években, amikor birtokomban volt MASSHU Három Pecsétje. Ezer és egy Holdat láttam, és ez bizonyára elég egy emberéletre, bár azt mondják, hogy a próféták sokkal tovább élnek. Gyenge és beteg vagyok, fáradt és kimerült, mellemben sötét létraként sóhaj pihen. Öreg vagyok. A farkasok magukkal viszik nevemet éjféli üvöltésükkor, minden nyugodt, egy osonó hang hív engem a távolból. És egy sokkal közelibb hang istentelen nyugtalansággal beleordít fülembe. Lelkem terhe végsõ nyughelyérõl dönt. Ezelõtt azonban, mindazt mit tudok le kell tennem, mely kívül történik, és amely minden egyes ember ajtója elõtt fekszik várakozva, mert ez egy régi titok, melyet a kor adott tovább, melyet mindenki, kevés kivételtõl eltekintve elfeledett: az idõsek tiszteletét (húzzuk ki a nevüket!). És ha nem fejezem be e feladatot, vedd ami itt van és alapítsd meg a többit. Mert az idõ rövid és az emberi nem nem tud a rosszról, még csak nem is érti azt, mely minden oldalról vár rá, minden nyitott kapuból, minden leomlott védõfalból, minden szellemtelen akolithból az õrület oltárainál. Mert ez a Halottak könyve, a Fekete Föld könyve, melyet életveszélyben írtam le, éppen úgy, ahogy kaptam ezt az IGIGI szintjein, a félelmetes, mennyei szellemek szintjén, a sivatag vándorainak túlvilági szellemeitõl. Mindazok, akik ezt a könyvet olvassák, vegyék komolyan e figyelmeztetést. Az idõn túli idõbõl származó istenek és démonok Õsi fajtája nézi és figyeli az emberek lakóhelyét, és bosszúra várnak azokért az elfelejtett csatákért, melyek valahol a Kozmoszban játszódtak le, és az ember teremtése elõtti napokban osztották meg a világokat, amikor az Idõsebb Istenek keresztülnyargaltak a tereken, MARDUK faja, ahogy õt a kaldaikusok ismerték, és az ENKI-k, mestereink, a mágia urai. Tudd meg, hogy én az istenek minden zónáját bejártam és Azonei minden helyét, és eljutottam a Halál és az Örök Szomjúság kegyetlen helyéig, melyeket GANZIR kapun keresztül lehetett elérni, melyet UR-ban építettek, a Babilont megelõzõ napokban. Tudd meg azt is, hogy mindennemû szellemmel és démonnal beszéltem, kiknek neve már nem ismeretes az emberek köreiben vagy soha nem is volt az. Ezek közül néhánynak a pecsétjét elhelyeztem itt, de másokat magammal kell vinnem, ha elhagylak benneteket. ANU légy könyörületes a lelkemhez! Láttam az Ismeretlen Országokat, melyeket egy térkép sem jelöl. Pusztaságokban és sivatagokban éltem, démonokkal és lemészárolt emberek lelkeivel beszéltem, és asszonyokkal, akik a szülésben haltak meg, LAMMASHTA nõstényördög áldozataiként. Bejártam a tengereket, hogy megkeressem Mesterünk palotáját és megtaláltam az elpusztult civilizációk kõbe foglalt emlékeit, egyeseket megfejtettem közülük, míg mások még titkok maradnak az élõk elõtt. És e civilizációk azon tudás miatt pusztultak el, amely ebben a könyvben írva van. Csillagok között utaztam és reszkettem az istenektõl. Végül megtaláltam a formulát, mellyel átléphettem ARZIR kapuját és eljutottam a kegyetlen IGIGI tiltott birodalmába. Megszólítottam a démonokat és a halottakat. Megszólítottam elõdeim szellemeit, hogy valóban és láthatóan jelenjenek meg a templomok tetején, melyeket a csillagok elérésére építettek, és hogy megérinthessék HADES legmélyebb barlangjait. Sikertelenül birkóztam a Fekete Mágussal, AZAG THOTH-tal és a Földre szöktem, miközben INANNA-t és testvérét MARDUK-ot, a duplafejû pallos urait megszólítottam. Felhívtam a hadseregeket a kelet országai ellen, miközben az ördög hordáit, aki alattvalójává tett, elõhívtam; és mikor ezt megtettem, megtaláltam NGAA-t, a barbárok istenét, aki lángot lehel és ezer mennydörgést ordít. Megtaláltam a félelmet. Megtaláltam a kaput, amely kifelé vezet, ahol örök õrséget állnak az öregek, akik szüntelen bebocsátást keresnek világunkba. Megszagoltam az idõsek, a külvilág királynõjének illatát, kinek neve a félelmetes MAGANiratban van megírva, valamely õsi civilizáció testamentumaként, kiknek papjai egy órára kinyitották hatalmat keresve a visszataszító, rossz kaput és az elnyelte õket. Erre a tudásra egészen különös körülmények között tettem szert, amikor még egy pásztor képzetlen fiaként egy országban éltem, melyet a görögök Mezopotámiának neveznek. Amikor még fiatal voltam és a kelet hegyeiben vándoroltam, melyet az ott élõ emberek MASSHU-nak neveznek, eljutottam egy nagy sziklához, melybe három különös jel volt bevésve. A szikla olyan magas volt, mint egy ember, és olyan nagy, mint egy bika; szilárdan állt a talajon és nem tudtam megmozdítani. Nem gondoltam a jelekre, hogy azok valamilyen régi, elmúlt gyõzelemrõl tanúskodnak az ellenség felett egy király mûveként, és tüzet raktam a szikla lábánál, az ott kóborló farkasok elleni védelmül és aludni mentem, mert éjszaka volt és én távol voltam falumtól Bet Durrabiatól. Körülbelül három órával pirkadat elõtt, a sabatu tizenkilencedik napján, egy kutya vagy talán egy farkas üvöltése riasztott fel, ame


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!