Bejelentéswww.alvilag.hu
'az ördög nem alszik,föleg nem akárkivel :D'

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

A fekete mágia lényege Az, aki a mágia eredetét, fejlõdését, változatos megjelenési formáit akarja feltárni azzal a céllal, hogy bepillantást nyerjen a jelenségek lényegébe, hamarosan a metafizikus világnézetek labirintusában találja magát, ami aztán elkerülhetetlenül Az, aki a mágia eredetét, fejlõdését, változatos megjelenési formáit akarja feltárni azzal a céllal, hogy bepillantást nyerjen a jelenségek lényegébe, hamarosan a metafizikus világnézetek labirintusában találja magát, ami aztán elkerülhetetlenül visszavezeti õt a mából az emberré válás több tízezer évvel ezelõtti idõszakába, hacsak nem jóval régebbre, még az ember elõtti idõszakba (ld. Necronomicon - Halott Nevek Könyve). A szemlélõdõ itt az õsi sejtelmek olyan szférájába kerül, amelyen át megtalálja a lefelé vezetõ utat saját lelkének tomboló vulkánjába. Ebben az éjsötét szakadékban fellobban a tûzhányó magnetikus energiavihara, az innen szerzett elemi energia által kerül hatalmas lelkierõk birtokába az onnan felbukkanó ember, akinek a feladata, hogy aztán bánni is tudjon vele. E mély és látványos fordulat során, a lélek alapjainak a megközelítésekor átélhetjük, hogy mit jelent a fekete és a fehér mágia közötti határvonal. Ha felületesen közelítjük meg, csupán ugyanannak az éremnek a két oldalaként értelmezhetjük a különbséget, mert úgy tetszhet, mintha a mágia két formájáról lenne szó, ám ha mélyebbre tekintünk, rájövünk, hogy egymással alapvetõen felcserélhetetlen oldalakról van itt szó. A helyesen értelmezett fehér mágia tehát nem a fekete mágia ellentettje, hanem a lélek õsvilágának valódi és hiteles része! Ahhoz, hogy a fehér erõt és annak hatalmát megérezzük, és hogy az képes legyen számunkra valóságos formájában kiteljesedni, alaposan meg kell ismerkedni annak a lényegével. A tanulmány következõ bevezetõ része ezt a célt szolgálja. Aki a megfelelõ szellemben alkalmazza a fehér mágiát, az képes megvédeni magát, környezetét és szeretteit a romboló fekete-mágikus erõktõl. Az átokról A téma - szerintem - sokkal nagyobb, mintsem ki lehetne tárgyalni - kielégítõen - egy rövidebb értekezésben. Az bizonyos, hogy a megátkozottra hogyan fog hatni a feléje kimondott átok, nem kifejezetten csak tõle függ. Akármennyire szeretnénk "vigasztalni / bátorítani" nem szabad -szerintem - félrevezetni. Ha az átkozó érti a dolgát, vajmi keveset számít, hogy a megátkozott mit akar és gondol. Az átok bizony beépül... Az átkozódó kézmozdulat egy speciális tartásforma: a hozzáértõ, eleve kifeszített 5 ujjal átkoz, és a tenyere közepébõl ... A másik kezével pedig "leföldeli" magát, hogy a visszapattanó negatív energiákat levezesse magáról... Tehát ami a lényeg: az átok egy "információstruktúra csomag", amit az átkot vetõ a célpontra küld. Sok-sok (legalább 30-40 féle) szempont van, ami erõsítheti vagy gyengítheti a megvalósuló hatást. Az egyik - és legfontosabb- csoport a küldés erõssége, a másik csoport a vétel (befogadás) képessége, azaz készsége. Minderrõl azért is írok, mert ezek nem csak az átoknál, hanem - természetesen - a pozitív, segítõ ráhatásoknál is ugyanígy vannak. Elsõként az számit, hogy honnan és mekkora energiát mobilizálunk a struktúra életre-keltéséhez. Ez lehet fizikai, asztrális, mentális és kauzális, vagy ezek variációja. Második, hogy mennyire pontosan állítjuk össze a struktúrát. Van-e benne belsõ harmónia vagy nincs? A harmadik, hogy lezárjuk az energia utánpótlását vagy tovább tápláljuk, esetleg hónapokon (éveken) keresztül. A legdurvább, ha önállóvá tesszük, saját "energia generátorral" látjuk el, és intelligenciát is adunk neki. Ezután lényeges, hogy melyik ponton illetve melyik pontokon hatunk a célszemélyre. Egy vagy több behatolási / kapcsolódási pontra küldjük a ráhatást. Ezalatt értem, hogy melyik síkokon és a síkokon belül melyik energetikai központokra hatunk. Mindeddig teljesen mindegy, hogy ki és milyen a célszemély. Ezután további szempontokat vehetünk fel - még mindig az operátor szempontjából - attól függõen, hogy mit tudunk a célszemélyrõl, ugyanis különbözõ tulajdonságainak ismeretében segíthetjük a beépülést, sõt rákapcsolhatjuk a célszemély saját energia ellátására. Bekapcsolhatunk más -segítõ - személyeket is. És most eljutottam oda ami tulajdonképpen mindig felmerül: MIT TEHETUNK UTÓLAG?! Gátolhatjuk illetve segíthetjük a beépülést, a megvalósulást. Javaslok mind a _négy_ szinten gátló cselekedeteket. Gondoljuk most át, milyen is az átok struktúrája? Mintha egy pókháló ráesne a célszemélyre, és a pók bemászna a célszemélybe és belülrõl rágná azt, a hálón lévõ petékbõl pedig újabb és újabb pókok kelnének életre? Néhány lehetõség: FIZIKAI SZINTEN: hideg, sós vízben való fürdõ, napfürdõ, bõrmasszázs, minimum 5-10 percre fehér lepelbe való burkolódzás. ASZTRALIS SZINTEN: szeretet, vidámság és nemtörõdömség a megvalósulás irányában. Érzelmekben és kimondott szavakban, saját erõnk, egészségünk, vidámságunk, szeretetteljességünk tudatosítása. Az átkot vetõ "szeretetteljes lesajnálása". (Ez kb. olyan, amit akkor érzünk, amikor egy gyerek ránk fog egy játék pisztolyt, és "lelõ" vele.) MENTÁLIS SZINTEN is a "szeretetteljes lesajnálás", a hit saját erõnkben, a lendületes - az átokhoz nem kapcsolódó - életcélok tervezése és programunkba állítása a fontos cselekedet. KAUZALIS SZINTEN: az életünk és eseményeink felajánlása Istennek vagy a hitünk szerinti Szellemi Vezetõnknek, és áldás, valamint segítség kérés Önmagunk és az átkot vetõ számára. Hasznos lehet egy csakra - és aura-tisztítás, valamint "védelem" felépítése is. Mindez így meglehetõsen bonyolultnak tûnhet, pedig csak a fõ töredékét írtam le a lehetõségeknek és lehetséges eszközöknek. Mindez, részben AUTOMATIKUSAN is mûködik. Vagyis maximálisan érvényesül, a régi tanmese: - Mester, árthat nekem az átok? - Nem árthat. - De mester, biztos, hogy nem árthat? - Most már nem biztos...


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!