Bejelentéswww.alvilag.hu
'az ördög nem alszik,föleg nem akárkivel :D'

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


A legendás kő lapis philosophorum (A bölcsek köve)

az alkimisták által végrehajtott kémiai reakciók képzeletbeli végterméke, mellyel – a „materia primá”-ból – többek között aranyat is lehet készíteni. A bölcsek köve az alkimisták hite szerint képes bármely anyagot arannyá változtatni, visszaadni a fiatalságot, örök életet biztosítani stb. Előállítása Basilius Valentinus és Paracelsus leírásában egy hét fokozatból álló folyamat volt: 1.A materia prima cseppfolyósítása (szolúció vagy liquefakció). 2.Ezt eltemetik a „venter equinum”-ban, a föld hasában és eközben megfeketedik (nigredo) és elrothad (putrefakció). 3.A feketeség kivilágosodik (albedo) 4.Az elpárologtatással veszendőbe ment szellemet újra visszahozzák (redukció), az anyagot „lacta philosophá”-val (filozofikus tej) táplálják és ezután sárga lesz a színe (citrinálás). Ha a redukció nem sikerült, megjelenik a „cauda pavonis”, a „pávafarok”.[1] 5.Az anyag vörösödik (rubedo) és „mint vörös sárkány haragszik önmagára“, aztán „átváltozik vérré”. Ez azt jelenti, hogy a redukció sikerült.[2] 6.A koaguláció vagy a szellem rögzítése által az anyag újra szilárdulni kezd és ezt követően jön létre a következő lépésben 7.a bölcsek köve. Az utolsó fokozathoz a „filozofikus tűz” hősége szükséges. Jegyzetek 1.A pávafarok a félig átváltoztatott materia prima csillámló színjátéka a transzmutáció folyamatában, mely a legtöbb alkímista szerint annak jele, hogy az eljárás nem sikerült és a bölcsek köve helyett a caput mortuum, a „halálfej” jött létre. Mások szerint viszont a pávafarok azt jelenti, hogy az eljárás jó úton halad. 2.A rubedót „vörös sárkány”-nak vagy „vörös oroszlán”-nak is nevezték. A reneszánsz asztrológiában az Oroszlán a zodiákus kitüntetett jegye volt, a Nap uralma alatt állott. A vörös oroszlán az aranyat, a ként is jelöli, szemben a higany, a Merkur griffjével, sárkányával vagy zöld oroszlánjával. Míg az asztrológiában a Napot, Marsot és Jupitert „férfias” bolygónak tartották, a Holdat, Vénuszt és Szaturnuszt „nőiesnek”, a Merkúr hermafrodita volt. Paracelsus szerint a világ három építőköve: só, kén, higany Transzmutáció A transzmutáció az egyik elemből a másikba való alakításának, alakulásának az elnevezése. A kémiai elemek transzmutációja három módon lehetséges: 1.Magreakciók által, amikor két atommag összeütközik, és ennek eredményeképp új atommagokat kapunk. 2.Természetes transzmutáció a radioaktív bomlás, mely során radioaktív elemek alakulnak át más, stabil elemekké 3.Mesterséges transzmutáció részecskegyorsító, tokamak berendezések segítségével. Nem be fejezett téma,majd többet irok rola ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Teremtés a szív szakrális terében Ahhoz, hogy bevonzzuk, megteremtsük, amire vágyunk és ez meg is valósuljon, fontos, hogy tudatosak legyünk e tekintetben is. A legtöbb tudatos teremtéssel foglalkozó tanítás, útmutató - legyen az „komolyabb” vagy kommerszebb - az elme általi teremtéssel foglakozik A szív szakrális terében való teremtésről kevesen hallottak. Drunvalo Melchizedek: Élet a szívben c. könyvében ír ez utóbbiról. A két tudatos teremtés típus nemcsak módjukban tér el egymástól, hanem a természetük is más. Az elme általi teremtésnél nem vagy egységben, megmutatkozik a kettősség, és az árnyék is megteremtődik, ami valahol felbukkan. A szív szakrális terében történő teremtésnél nincs árnyék. Az elme általi teremtés lépései: 1. Figyelem. Elménket arra összpontosítjuk, amit szeretnénk, hogy megvalósuljon./Fáj a térdem, de jó lenne, ha nem fájna, meggyógyulna./ 2. Szándék. Megfogalmazzuk az erre vonatkozó szándékunkat / Szeretném/ akarom/, hogy a térdem meggyógyuljon./ 3. Mentális test. Látnunk kell, megvalósultam az adott dolgot. /Látja egészségesnek a térdet./ 4. Érzelmi test. Érezni kell, hogy milye érzéseket kelt bennünk a megvalósult dolog./ Milyen érzés az egészséges térddel mozogni stb./ 5. Éteri test, fizikai test. Ezen a szinten is éreznünk kell, hogy milyen a megvalósult terv. Itt nem emóciókat értünk az érzések alatt, hanem a testérzeteket /Valódi testérzetnek az egészséges térd érzetét kell keltenie a testben./ A szív álmokon, képeken keresztül alkot - a szellem is így kommunikál, dolgozik - s ezek érzéseken is érzelmeken keresztül nyilvánulnak meg. Itt az elme általi teremtéssel szemben a logikának nincs szerepe, a logika nem korlátoz. A teremtés úgy zajlik, mint az álomban egyik percről a másikra is olyan változások történhetnek, amelyeket hétköznapi ésszel lehetetlennek tartunk. A könyveli példa szerint, ha szíven keresztül imádkozunk az esőért, nyomban esni kezdhet még akkor is, ha előtte egy perccel még egyetlen felhő sem volt az égen. Melcihezedek egy működő módot mutat be könyvében arra, hogyan lehet bejutni a szív szakrális terébe. A kogi mamák /egy kolumbiai törzs matrónái/ által gyakorolt utat nem tartotta a mi világunkban megvalósíthatónak. A lényege az volt, hogy legyél egyedül kilenc napig egy sötét helyen, csak vizet igyál, imádkozzál és ez után biztos, hogy menni fog. A Melchizedek által javasolt módszer Egység lélegzet: 1. A szokásos előkészületeket tedd meg a meditációhoz. 2. Jeleníts meg lelki szemeid előtt egy neked kedves, szép természeti helyet, érzékeiddel is fogadd be hely milyenségét Hagyd, hogy átjárjon a természet, a Földanya iránti szeretet, engedd növekedni, addig amíg átjárja testedet. Ekkor fogd a szeretetedet és tedd egy kis gömbbe, küld el a Földanyának Várd meg, amíg viszonozza szeretetedet, érezd, hogy beáramlik a testedbe. Hagyd, hogy átjárjon. Út a szívedbe: A szív szakrális tere a fizikai szíved egy kis pontja. Keresd meg, hogy a tudatod éppen a tested melyik részén tartózkodik. A tudatodat vezesd a fizikai szívedhez. Belső hangodra figyelve, keresd meg a bejáratot. Hagyd, hogy finom energetikai membránon keresztül belépj a szívbe. Nézz körül, ébredj tudatára annak a hangnak is, amely átjárja a helyet. Hallgasd ezt a hangot, ha eleget hallottad, akkor bocsásd ki te is. Keresd meg az átvezetést a harmadik dimenziós valóságba. Egy második meditáció alkalmával keresd meg a szakrális téren belüli parányi helyet, azt ahol elkezdődik a teremtés. Figyeld meg. A szív szakrális terének hangját valószínűleg nem fogod elsőre megtalálni, ahhoz általában huzamosabb gyakorlás szükséges. A tükörről Umberto Ecco megfogalmazása szerint : „ A világ egy tükörszínpad”. Életünk során folyamatosan tükrei vagyunk egymásnak minden kapcsolatunkban, még a pillanatokig tartó futó találkozásban is, függetlenül attól, hogy mennyire vagyunk ennek tudatában. Spirituális beállítottságú emberektől gyakran hallani, amikor egy általuk megélt konfliktusról beszélnek, hogy: Tükröt tartottam, nem tetszett neki, ezért bántott, rám támadott. Valótlan, igazságtalan dolgokat vágott a fejemhez, azért mert nem hajlandó szembesülni azzal, amit az általam tartott tükör mutatott neki. Ahhoz, hogy jól használjuk a tükröt, jól értelmezzük, hogy mit mutat segítséget nyújtanak a tükör törvényei. 1. Minden, ami másokban dühössé tesz, zavar, amit másképp csinálnék, amit megváltoztatnék stb., az bennem van, én nem fogadom el magamban. Lehet ez valamely tulajdonságom, valamely körülmény, illetve olyan korábbi esemény, történés, amelyet még nem dolgoztam fel érzelmileg mentálisan. 2. Mindaz, amit a más kritizál, amit meg akar változtatni bennem, a körülményeimben, és ez engem sért, bánt, erősen érint, azt nem dolgoztam még fel, nem oldottam meg. 3. Minden, amit más kritizál, amit meg akarnak változtatni bennem, a körülményeimben, de ez engem igazából nem érint, azt ők nem dolgozták fel, ők nem fogadták el magukban. A bennük lévő diszharmónia, melyet kivetítenek rám, mert nem tudják feloldani, nem mernek szembenézni vele. 4. Minden, amit én a másikban szeretek,elfogadok az magamban is megvan, magamban szeretem, elfogadom. Felismerem magam a másikban, amivel az egylényegűségünk mutatkozik meg. Minél erősebbek az érzelmi reakciók, annál, sürgetőbb azok tudatosítása, feloldása, hiszen komoly zavart, okoznak az életünkben. Szeretet –szerelem Szeretet A görögöknek a szeretetre négy szavuk van, amelyeket a szeretet vagy amit mi annak hívunk fajtái fedi le : az agape, filia, eros, epitumia. Epitumia az a fajta „ szeretet” amikor a másikra rátapadunk, teljesen birtokolni akarjuk, amikor szinte megfojtjuk a szeretetünkkel, Elvesszük előle a levegőt, az élet-mozgás terüket beszűkítjük. Eros a kölcsönös vonzerőt jelenti, nemcsak a másik nem iránti vonzalmat, a barátaink, haverjaink iránti vonzalmat is. Azt, amikor jól érezzük magunkat valaki társaságában. Filia az a fajtája a szeretetnek, amikor szellemi, intellektuális téren is megértik egymást az emberek. Szellemi téren is vonzódnak egymáshoz, alapvetően azonos vagy hasonló elveket vallanak, értékeket követnek, hasonló a világnézetüket. Agapét, feltétel nélküli szeretetnek, krisztusi szeretetnek is szoktuk nevezni. Ez a szeretet mindent, mindenkit elfogad, ítélkezés mentes. Agape a forrás, Isten szeretete szeret és nem értékel,. Nem zár ki senkit, a szeretetből. Szerelem Az Osho Zen tarot kártya nagy arkánumának VI., szeretők lapjához füzött magyarázat : Az, amit mi szerelemnek nevezünk, valójában az emberi kapcsolatok teljes spektruma - a földtől egészen az égig. A legalsóbb szinteken a szerelem nemi vonzerő. Sokunk megragad ezen a szinten, mert társadalmi neveltetésük mindenféle elvárásokkal és elfojtásokkal terhelte meg nemiségünket. A legnagyobb probléma a szexuális szerelemmel az, hogy soha nem lehet tartós. Csak ha elfogadjuk ezt a tényt, leszünk képesek ünnepelni a szexualitást azért, ami valójában - akkor örömmel üdvözöljük, ha megtörténik, és hálával búcsúzunk tőle, ha elmúlik. Így ahogy egyre érettebbé válunk, lassan képesek leszünk megtapasztalni a nemiségen túli szerelmet, és tisztelni a másik páratlan egyéniségét. Lassan megértjük, hogy partnerünk gyakran csak visszatükröz minket: mélyebb énünkből feltűnő, eddig ismeretlen arcainkat tükrözi vissza felénk, és ezzel segíti kiteljesedésünket. Ez a szerelem szabadságon alapul, nem pedig szükségen és elvárásokon. Szárnyai egyre magasabbra és magasabbra emelnek minket a mindent Egyként megélő egyetemes szerelem felé. "Három dolgot kell megjegyezni: a legalacsonyabb szintű szerelem a szex; ez a fizikai szint. A szerelem legmagasabb szintű megnyilvánulása pedig az együttérzés. A szex a szerelem alatt helyezkedik el, az együttérzés pedig fölötte: a szerelem épp középen van. Nagyon kevés ember tudja, hogy mi az a szerelem. Az emberek kilencvenkilenc százaléka sajnos azt hiszi, hogy a szex a szerelem. Pedig nem. A szexualitás állatias. Természetesen ott rejtőzik benne a lehetőség arra, hogy szerelemmé fejlődjön, de az önmagában még nem szerelem, pusztán egy lehetőség. Ha éberré, tudatossá és meditatívvá válsz, akkor a szexualitásodat szerelemmé tudod változtatni. És ha a meditációd teljessé, abszolúttá válik, akkor a szerelem együttérzéssé alakul. A szex a mag, a szerelem a virág, az együttérzés pedig az illat. Buddha definíciója szerint az együttérzés az szerelem plusz meditáció. Amikor a szerelmed nem csupán egy vágy a másik iránt, nem csak egy szükség; amikor szereteted adáson alapul, és nem egy koldus, hanem egy császár szerelme; amikor szerelmed nem követel cserébe semmit, és kész arra, hogy pusztán az adás öröméért adjon - akkor add még hozzá ehhez a meditációt, és a tiszta, valódi illat megjelenik. Ez az együttérzés. Az együttérzés fölött semmi nem áll." Alkímia,Transzmutáció A két kifejezést gyakran együtt is emlegetik, összemossák tartalmukat. Az oldal irányultságának megfelelően mindkettőt csak ezoterikus szempontból nézzük. A transzmutációnak az egyik elemnek a másikba való átalakítását, átalakulását nevezzük, legyen szó kémiai elemekről, vagy az emberben lévő érzelmi, szellemi minőségek átalakulásáról. A transzmutáció önmagában nem hordoz értékítéletet vagyis nem következik belőle, hogy valamely szempont szerint az átalakítottnál, átalakultnál értékesebb a belőle létrejövő új elem, minőség. Az alkímia lényege a minőségi átalakulás: az, hogy valami számunkra értéktelen vagy kevésbe értékes közönséges dologból valami számunkra értékesebb, hasznosabb dolgot, minőséget hozzunk létre meghatározott eljárások alkalmazásával. Az alkímia, mint sok más szellemi iskola is szellemi, metafizikai szempontból a lélek megtisztításának, felemelésének, megváltásának és megistenítésének folyamata, amely elfogadja, hogy az ember részese, társteremtője a világnak, így felfogható a teremtés tökéletesítése „mesterségeként” is. Míg azonban az irányzatok másik fő áramlata - többek között sok jóga irányzat, keresztény iskola is ilyen - a test és az elme megzabolázására, a nem kívánatos dolgok visszaszorítására, azok leválasztására, eltávolítására irányul, addig az alkímiai irányzatok lényege, hogy a bennünk lévő érzelmi, mentális, szexuális energiákat, amelyeket sok esetben értéktelennek, nem kívánatosnak tartunk - a "negatív" jelzővel illetjük - erőforrásként használjuk s az alkímiai átalakítás során szellemi fejlődésünk, felemelkedésünk testi-lelki jólétünk érdekében. A végső cél itt is a megvilágosodás. Az alkímiai irányzatok egyike a tantra is. Számos beavatási rendszer , ezoterikus iskola középponti eleme az alkímia, amelyek az ősi iskolákból/ legismertebbek az egyiptomi, hindu, hagyományok/ az adott kor és hely szellemével való kölcsönhatás eredményeként változatos formában minden nagyobb szellemi áramlaton belül megjelentek Így voltak, vannak kínai/taoista, tibeti, iszlám/ szufi, keresztény, zsidó/kabbalisztikus, gnosztikus iskolák is., de ilyennek tekinthető tágabb értelem a jungi irányzat is. Bár ezen iskolák eredetileg csak az alkímia szellemi, lelki aspektusaival foglakoztak, minden irányzathoz hozzá csapódtak azok az értelmezések, amelyek a metafizikai célt elvesztve már csak az aranycsinálással, az örök élet elixírjének a megtalálásával foglakoztak, s emiatt tapadt az alkímiához negatív megítélés a közfelfogásban. A lapunk nevéül a vörös kígyót nemcsak a maja vonatkozásai miatt választottuk, hanem a vörös kígyóhoz köthető - egyiptomi eredetű - alkímiai, tantrikus hagyományok miatt is, utalva az alkímiának a szellemiségünkben elfoglalt kiemelt szerepére is. A ősi Egyiptomban Izisz papnői, a tantra mesterei hordtak vörös kígyót ábrázoló karkötőt. Több alkímiával foglakozó műhelyt is tartunk. Ezek közül a közeljövőben kerül sor egy az Ibolyalánggal foglalkozó műhelyre, és az egyiptomi alkímia körébe tartozó, az Iziszi hagyományokon alapuló szexuál-energetikai sorozatra is Izisz kulcsa címen.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!