Bejelentéswww.alvilag.hu
'az ördög nem alszik,föleg nem akárkivel :D'

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

A szómágia varázslata Hogyan teremtünk a szóval? A szómágia varázslata Hogyan teremtünk a szóval? Az emberek, ha azzal a szóval találkoznak, hogy mágia, vegyes érzelmekkel szoktak reagálni. Általában, gonosz varázslót, vagy boszorkát képzelnek el, aki a szép és jólelkû embereknek rosszat akarnak és még ezernyi gondolatot fûznek hozzá. Mit is jelent valójában az a szó, hogy mágia? Itt, is mint sok más területen az alapokkal van baj. Olyan erõ fog velünk varázslatot véghez vinni, amilyen éppen a beállítottságunk, hiszen a dolgok önmagukban semlegesek. Mi tesszük õket jóvá vagy rosszá! A mágia mélységei a legtitokzatosabb dolgokat a Mindenség lényegét, a hatalmat, a minõséget, az anyagot és a Természet összes erejét rejti magában. Megtanít minket arra, hogy az egyes dolgok miben különböznek és miben azonosak egymástól. A mágia tökéletes és fennkölt tudomány, mely hatalmas erõvel bír. Matematikából, fizikából, és teológiábóláll. A fizika a világ anyagi természetének titkait magyarázza és teljes egészében annak következményeit. A matematika megismertet minket a természet három méretével és megtanítja, hogyan figyeljük az égitestek mozgását. A teológia pedig arra tanít, hogy mi az ISTEN, az intelligencia és az értelem, mi az angyal, a vallás, a lélek, a szent törvény, a szertartás és a titokzatos misztérium. Oktatja az embert a hitrõl, a csodákról és ennek törvényeirõl. A materialista világszemlélet, és az azt követõ lelkek nem igazán fogadják el ezeket a tanításokat. Mindez azért van így, mert még nem tapasztalták meg ezeknek a törvényeknek a valós voltát. És ez nem baj! Majd õk is megélik, megértik, ha eljön az idejük. A mágia az energiák megvalósult varázslata. A minket körül vevõ világ tele van az energia különbözõ megnyilvánulásaival, formáival. Minden ember, állat, növény, tárgy az energiák tömörülései, sûrûsödései, melyeket anyagi szinten protonok, elektronok, neutronok alkotnak. Az Ókorban még teljesen tudatában voltak annak, hogy minden energia. Tudták, hogy mindennek megvan a csak rá jellemzõ rezgése és van egy olyan Forrás, amely sohasem fog materializálódni. Ebbõl a Forrásból jövõ áradó erõkbõl alakult ki a Világegyetem és minden, ami a létezésbe lép. A belõle kiáramló erõ, mindenhol szabadon áramlik, mindenen áthatol, és mindenhol létfenntartó módon ott van. Az ókor emberei között volt olyan is, aki ezt az erõt a legteljesebb mértékben használni és irányítani tudta. Ma is minden ember képes arra, hogy ezt az egyetemes energiát használja. Ez az energia nem válik addig alkotóerõvé, amíg el nem éri a megfelelõen szükséges koncentrációt. A misztikus iskolákban a tanítás nagy részét az energiaösszpontosító gyakorlatok tették ki. A gondolatok és a hangok erõs kivetítése cselekvõ erõvé alakul. Csakis a felhasználó akarata szabja meg milyenségét, hiszen mint már említettem ez az erõ semleges. Minden energia a gondolatokat követi, ez a törvény az energia egyetemes axiómája ( alapelve ). Az energia összpontosítása és teremtõ erõvé való átalakítása gondolataink beszédünk révén történik. Minden mester, nagy hangsúlyt fektetett tanítványainál az értelem fegyelmezettségére, és a gondolat kontrollra. Az imént leírtakból kitûnik, hogy miért mi alakítjuk világunkat, és miért látjuk olyannak amilyen. Amirõl és ahogyan gondolkodunk, azzá válunk. A gondolatok a szellem világából létezve alakítják ki a fizikai látszatvalóságot! Gondolatainkból, beszédünkbõl önmagukat megvalósító, beteljesítõ próféciák válnak, azaz Testet öltenek. Érzelmi és gondolati világunk, egy tükörként jelenik meg életünkben. Ez a Törvény. Az egyik eszköz melyet a gondolatkoncentráció fokozásához felhasznál az ember az a hang. Ha beszélünk, akkor hangot adunk ki. A hangok betûkbõl állnak. A betûk, mint tudjuk, magánhangzókból és mássalhangzókból tevõdnek össze. Ha a betûkbõl gondolatainkon keresztül értelmes szavakat alkotunk és azt a megfelelõ erejû gondolati energiával feltöltve, kiindítjuk az éterbe az egyetemes energiákat mozgásba hozza, és meggyorsítja azoknak a megtestesülését! A betû hangalakja ilyenkor magához vonzza a hozzá tartozó energiát. Az õsi okkultista tanítások szerint az emberi hang a hangerõtõl és a hangszíntõl függõen képes arra, hogy az asztrális fényt különbözõ formákba öntse. Így vagyunk mi, emberi mivoltunkban Teremtõ képességekkel felruházva. Tudjuk már azt, hogy az emberi hangképzõ szervek kétfajta hangzó képzésére alkalmasak. pl.: a kabbalában elõforduló erõnevekben a magánhangzók a harmónia megteremtéséért felelõsek. A mássalhangzók a belsõ fejlõdés és a tudatosság szolgálatában állnak. Felhoznám példának, a jógában fellelhetõ fontos tanításokat. Tudjuk azt, hogy az embert egy energia mezõ veszi körül, amit egyesek aurának mások morfogenetikus mezõnek neveznek. Lelkünk és testünk kétféle energiát vesz fel. Az egyik fajta energiát a gerinccsatorna mentén meghatározott helyeken elhelyezkedõ csakrákkal nyeri. A másik energiához a táplálék útján jut hozzá szervezetünk. A csakráknak fõ feladata


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!