Bejelentéswww.alvilag.hu
'az ördög nem alszik,föleg nem akárkivel :D'

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Lényegében három fõbb személyiség felelõs azért a ragyogó visszhangért, amelyet a publikálása óta eltelt két évben a NECRONOMICON kapott. L.K. Barnes-t egy nap egy megtestesült gondolatforma – akire inkább csak a kezdõbetûivel hivatkozhatunk: B.A.K. – a manhattani Magickal Childe könyvesboltba csalogatta. Mindketten valami könnyû olvasnivalót kerestek a természetfeletti intelligencia – tesztelés kissé eltorzított változatából, ami gyakran elõfordul az ilyen helyeken. L.K. Barnes, ennek a kötetnek a kiadója most már nyilván megbánta, hogy valaha is lábával, illetve tapogatószervével illette ennek a nyirkos helyiségnek a padlóját, mivel a bolt õrült tulajdonosa e könyv kéziratát kezdte lebegtetni az orra elõtt, ezúton rendelve lelkét örökre az Öreg Istenek szolgálatába. Felesleges mondanom, , hogy Barnesra – miután már hosszú ideje követte az eredeti a NECRONOMICON nyomát, melyrõl már gyermekkora óta tudta, hogy létezik – ez mély benyomást tett. Hogy azt ne mondjam, megdöbbent. Szerette volna látni azt a kétes illetõségû személyt, aki a kutatómunkáért, és a kötet szerkesztéséért felelõs volt. Ez az egzotikus személyiség (egyébként Simon a neve / ejtsd: Szájmon/) egy nap megjelent L.K. Barnes lakóhelyén. Kommandós sapkát, nehéz, sötét anyagból készült öltönyt viselt, és egy aktatáska volt nála, melyben – néhány balkáni ország nagykövetségével folytatott levelezésen és egy Luxemburgba szállításra elõkészített F-104-es harci gép fényképén kívül – kiegészítõ anyagok voltak a Necronomicon-hoz, melyek jóhiszemûségét igazolták. A találkozón jelen volt még a Szenttelen Háromság harmadik tagja is, a Studio 31 James Wassermanja, aki – egy délamerikai szektavezetõ állítása szerint – az elõzõ évben meghalt. Azonban a Bölcsek Kövének és eme könyv bizonyos formuláinak segítségével képes arra, életét és ügyeit egy élõ emberhez hasonlóan intézze. Hála Simon kéziratának, Wasserman alkotási tapasztalatának és fáradhatatlan munkájának, az iszonyatos NECRONOMICON lassan formát öltött, és az elsõ kiadás 1977 december 22-én – Yule õsi pogány ünnepén a téli napfordulókor – berobbant a könyvpiacra. Ám eközben nemegyszer bizarr esemény fenyegette a három elkötelezett életét, elméjük és asztrális testük épségét. Jim Wasserman – mialatt a könyv formai megtervezésén munkálkodott - olyan eseménynek volt tanúja, melyekre pontatlanul csak a „poltergeist” szóval utalhatunk. Egy nap észrevették, hogy az egyik szobát, melyet bizonyos kellemetlen okokból kifolyólag mindig zárva tartották valaki kinyitotta – de BELÜLRÕL. Ugyanabban az épületben, Wasserman padlásszobája alatt a szedõgépeket hullámokban lepték el a patkányok. A járványnak egy régebben elveszett hindu szobrocska megkerülése vetett véget, mire a patkányok nyomtalanul eltûntek. Simon általában rettegésben éli életét, az õsök állandó ellenõrzése alatt áll. , akik várják azt a kicsi botlást, azt az egyetlen hibás lépést, mely a régóta áhított bejutást biztosítaná nekik ebbe a világba. Másfelõl L.K. Barnes-nak egy csöpp nyugalma sem volt a természetfeletti intelligencia jelzéseitõl, üzeneteitõl, melyek a könyv kiadását irányították és segítették. Numerológiai egybeesések szakadatlan láncolata kísértette. Melyeket nem tudott félvállról venni. Az olyan számok dominenciája, mint a 13, 333, 555, 666 és más misztikus, nem említhetõ számoké, életét egy jungi értelemben vett egyidejûségi demonstrációvá alakították. Továbbá Barnes publikációja a gyönyörû, színes Denderah Zodiákusról Ausztráliában és Új Zélandon egy sor UFO észlelést váltott ki, melyek során egy pilóta nyomtalanul eltûnt. Az akkor történt furcsa események és mulatságos véletlenek mellett a NECRONOMICON nem csak azoknak az embereknek a tudatában okozott jelentõs változást, akik a könyvvel bensõségesebb kapcsolatba kerültek, hanem azokban az egyszerû vásárlókban is, akik a könyvet megrendelték vagy megvették a boltokban. Két év levéltermése után nyugodtan mondhatjuk, hogy ezen változások megdöbbentõek. Sokan találták a könyv mágiáját mûködõképesnek, felettébb mûködõképesnek… Mások egy – egy rítust kipróbálva szükségét érezték, hogy hosszú idõre visszavonuljanak az okkult dolgok mûvelésétõl. Az az egyszerû tény, hogy a könyv, melyet sokáig nemlétezõnek könyveltek el, mégis megtaláltatott, már magában erõteljes pszichikai befolyással bírt. A képzelet szülötte életre kelt. Egy álom megvalósult. Az élethosszig tartó keresés a végére ért. Az Egyetlen Varázslatok Könyve, grimoire-ok Keresztapja elõkerült. Éppen ezért egy kicsit tisztelettel, egy kicsit félelemhez hasonló érzéssel ajánlom ezt a második kiadást a NECRONOMICON bátor olvasóinak. A Fenevad közölte velünk: „harcos ura vagyok a Negyveneknek, a Nyolcvanak elõttem fetrengenek és megaláztatnak(AL, III? 46)”. A NECRONOMICON ezen kiadása a tervek szerint 1980 január tájékán jelenik meg, ily módon a nyolcvanas évek elsõ okkult könyvévé válhat. A végzet hírnöke? Vagy a sors elõjele? A könyv 1977 decemberi kiadása óta egy hajdan volt gyõzelem õsi szereplõi döngetik a Kaput, zúgn


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!